Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Officersförbundet nyrekryterar – ökat fokus på kommunikation

Officersförbundet genomför nu en satsning på att utveckla sitt kommunikationsarbete. Syftet är att ta mer plats i samhällsdebatten och tydligare visa på sina medlemmars unika värde. Förbundet har för första gången tillsatt en renodlad kommunikationschef och kommunikationsavdelningen har fått en rejäl förstärkning och omorganisation.

Med ett flertal nyrekryteringar och en omstrukturerad kommunikations-avdelning satsar nu alltså Officersförbundet på en mer aktiv kommunikationsstrategi.

- Med de här nya rekryteringarna går vi vidare med att gå från att mest informera till att faktiskt kommunicera. I ett förändrat säkerhetspolitiskt läge där allt fler förstår vikten av ett väl fungerande svenskt försvar, är det oerhört viktigt att Officersförbundet finns med som en relevant spelare, och att våra medlemmars unika erfarenheter och stora professionalitet verkligen värdesätts som de ska. Att kommunicera väl kring detta blir mycket viktiga frågor för oss framåt, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör, Officersförbundet.

Ny kommunikationschef på Officersförbundet är sedan en vecka tillbaka Fredrik Hultgren. Fredrik kommer närmast från byråvärlden där han de senaste åtta åren arbetat med strategisk kommunikation, mediefrågor och opinionsbildning på PR-byrån Comma. Han är utbildad journalist och har erfarenhet som reporter från bland annat Dagens Medicin, Svenska Dagbladet och Barometern-OT.

- Jag är oerhört glad och stolt över det här jobbet och att få tillfälle att arbeta för en så fantastisk yrkeskår som den svenska militära personalen. Utan väl motiverad, väl utbildad och väl avlönad personal kommer en god svensk försvarsförmåga aldrig att uppnås, oavsett hur många miljarder som satsas på ny modern materiell. Att bidra med den insikten ser jag som min kanske viktigaste uppgift, säger Fredrik Hultgren. 

Vidare har Jennie Timgren anställts som kommunikatör vid förbundet, med ansvar för webb, nyhetsbrev och sociala medier. Jennie har tidigare jobbat bland annat som ansvarig webbredaktör för Sveriges Ingenjörer och Ersta Diakoni. 

Josefine Owetz, tidigare redaktör och reporter på förbundets medlemstidning Officerstidningen, går nu in i rollen som chefredaktör för tidningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Löfvendahl, förbundsdirektör
peter.lofvendahl@officersforbundet.se, 070-580 51 07
Fredrik Hultgren, kommunikationschef
fredrik.hultgren@officersforbundet.se, 076-525 40 85