Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Lägstalönerna för militär personal måste höjas

Tisdagen den 14 november inleder Officersförbundet sitt förbundsmöte. Förbundet ska besluta om färdriktningen för de kommande fyra åren och frågan om lägstalöner för soldater, sjömän och officerare står fortsatt i fokus.

För Officersförbundets del har de senaste åren präglats av förhandlingar om det nya arbetstidsavtalet. I september 2017 kom förbundet överens med Försvarsmakten om nya avtal för ersättningar. Avtalen kommer att öka den militära personalens tillgänglighet samtidigt som personalen får ersättning i nivå med den tid de tjänstgör.

– Vi har visat att vi kan leverera och ta fram ett arbetstidsavtal som både passar Försvarsmaktens verksamhet och som ger personalen rimligare villkor. Nu kan vi lägga mer kraft på nästa avgörande fråga: att få upp lägstalönerna för den militära personalen till en rimlig nivå, säger Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet.

När det gäller lägstalöner för soldater, sjömän och officerare har inget hänt sedan 2012. Officersförbundet kommer fortsätta att driva denna angelägna fråga tills vi får gehör av Försvarsmakten.

– Lönefrågan är akut och måste åtgärdas här och nu. Vi vet ju att lönen är den vanligaste anledningen till att soldater och sjömän funderar på att lämna Försvarsmakten, och alldeles för ofta också gör det.

Officersförbundet vill återigen påminna om att personalförsörjningen är avgörande för Sveriges framtida försvarsförmåga.

– Här måste en attitydförändring till i Försvarsmakten. Lönens betydelse för att rekrytera och behålla personal måste bli en naturlig pusselbit i det pussel som behöver läggas för att skapa en stabil personalförsörjning, säger Lars Fresker.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
lars.fresker@officersforbundet.se, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81
josefine.owetz@officersforbundet.se, pressansvarig, Officersförbundet, 070-654 45 00

Läs pressmeddelandet här

Officersförbundets förbundsmöte samlar drygt 100 ombud, officerare och soldater från förbundets 32 lokalföreningar. Därutöver tillkommer gäster, nominerade hedersmedlemmar och funktionärer. Förbundsmötet hålls på Scandic Infra City, Upplands Väsby.