Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande: Dom i AD skapar otydlighet vid skador vid internationella insatser

En dom idag i Arbetsdomstolen, AD, skapar otydlighet kring försäkringar och ersättningar vid skador i internationella insatser, vilket Officersförbundet beklagar.

– Dagens dom medför att vi kommer att lägga in ett yrkande i den statliga avtalsrörelsen rörande försäkringsfrågor vid internationella insatser. När du tjänstgör för Sverige i krisområden måste det vara tydligt vad som gäller om du skadar dig, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Officeren som domen berör skadades i Afghanistan 2008 i samband med röjning av oexploderad ammunition. Officeren lever efter röjningsolyckan med 23 procents invaliditet. Enligt Officersförbundets tolkning innebär ett kollektivavtal från 2006 att staten ska ersätta skadade för de privata försäkringar som inte faller ut till följd av force majeure.

Dagens dom tillåter arbetsgivaren att betala ut valda delar av lösta privata försäkringar, som inte fallit ut till följd av force majeure, men det finns inget krav på att hela försäkringsbeloppet ska betalas ut.

– Den som tjänstgör får med den nya tolkningen jättesvårt att veta hur den ska utforma sitt privata försäkringsskydd för olyckor och dödsfall, säger Lars Fresker.

Officeren vars ärende idag avgjordes har tidigare beskrivit sin situation i Officerstidningen nr 2 2016

Läs pressmeddelandet här

Länk till domen på Arbetsdomstolens hemsida