Hoppa till huvudinnehåll

Förbundet vill se höjda lägstalöner i årets Rals

Officersförbundet lämnade den 15 september in sina yrkanden för årets Rals. Förbundet yrkar på höjda lägstalöner för militär personal, individuella löneökningar om minst 200 kr i månaden, och att medlemmarna sammanlagt ska få löneökningar på minst 2,2 procent.

– Vi vill med våra yrkanden tydliggöra vad vi tycker är rimligt utifrån nuvarande omvärldsläge, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Det är länge sedan Officersförbundet gick in med yrkanden rörande lägstalöner. Lägsta lön är ett begrepp som innebär att det är där lönediskussionen för nyanställda ska börja. Det är inte en fast ingångslön.

– Din lön måste gå att leva på och ska bestämmas av vilka arbetsuppgifter och ansvarsnivå du erhåller samt dina erfarenheter, kompetens och vad du kan bidra med till Försvarsmakten, säger Susanne Nyberg.

Förhandlingar

Nu vidtar förhandlingar mellan förbundet och Försvarsmakten. Vårt mål är att komma överens om det som ska vara gemensamt i hela Försvarsmakten till exempel lägstalönerna, principer för hur löneökningarna ska fördelas individuellt och andra riktlinjer till parterna på förbandsnivå. Efter att förbundet och Försvarsmakten är överens vill vi att föreningarna och förbandscheferna förhandlar om de individuella löneökningarna.

– Nu börjar förhandlingarna, men det är viktigt att visa vad vi verkligen vill och tycker är rimligt, sedan får Försvarsmakten komma med sitt motbud. Det är bra för alla inblandade om alla är öppna med sin bild av vad verkligheten kräver, säger Susanne Nyberg.

Officersförbundets yrkande i årets FM Rals

Parterna ska på förbandsnivå, genom traditionell förhandling, sluta kollektivavtal om nya löner per 2016-10-01.
• Löneökningar med minst 2,2%
• En garanterad löneförhöjning om minst 200 kr/mån på individuell nivå bibehålls.
• Lägstalön i det militära yrket på respektive nivå justeras till: GSS som lägsta lön 20 500 kr/mån, Yrkesofficer som lägsta lön 25 000 kr/mån.
• Ekonomiska rationalisering- och effektivitetsvinster exempelvis vid omorganisation, personalavgångar eller andra åtgärder som frigör tidigare uppbundna medel, återinvesteras i lönemedel för den militära personalen. Kontinuerlig lönekostnadsuppföljning ska göras och dialog om densamma föras mellan Försvarsmakten och OFR/O FM.
• Semestertillägget höjs från 0,44% till 0,49%