Hoppa till huvudinnehåll

Konsekvenser av Försvarsmaktens avtalsuppsägning

Uppsägningen av de två avtalen kommer att påverka Officersförbundets medlemmar. Förbundet jobbar just nu intensivt med att utreda konsekvenserna.


– Detta är så klart ett mycket olyckligt vägval av Försvarsmakten. Förbundet jobbar med att klarlägga konsekvenserna, men vi kommer inte att kunna ge tydliga svar idag på alla frågor som kan uppkomma, säger Peter Löfvendahl, Officersförbundets förbundsdirektör.

Det viktigaste att minnas är att till och med årsskiftet gäller nuvarande avtal.

– Det går inte att sätta någon sannolikhet för om det kommer att finnas något avtal innan dess. Just nu står vi långt ifrån varandra, framförallt på grund av Försvarsmaktens oförmåga att bedriva en seriös förhandling, säger Peter Löfvendahl.

De mest uppenbara konsekvenserna kommer att publiceras av Officersförbundet på förbundets hemsida.

Klarlagda konsekvenser av uppsägningen av ÖVA och rörlighetsavtalet

Sjögående förband

Tappar tjänstgöringsersättningen om 62 kronor per dygn. Behandlas som tjänsteresa. Får traktamente. Erhållen mat dras från traktamentet och slutar om frukost, lunch och middag erhålles på 22 kronor per dygn.

Enligt villkorsavtalet ska resande i normalfallet erbjudas enskilt rum med dusch. Effekten av att detta inte kan erhållas är i nuläget oklar.

Pendlingsavtal

Dagens pendlingsavtal baseras på texten i
det uppsagda rörlighetsavtalet. Läs ditt avtal. Är avtalet utformat enligt det kommer pendlingsavtalet att sluta gälla när rörlighetsavtalet upphör.

Övningsdygn

Övningsdygnsersättningen påverkas inte. De styrs av arbetstidsavtalet som fortfarande är giltigt, även om förhandlingar pågår i syfte att stävja missbruket rörande insatsarbetstid. Det får dock konsekvenser för mat och boende.

Tjänsteresa

Du erhåller endast traktamente och förlorar förrättningstillägget om 165kr per dag.