Hoppa till huvudinnehåll

Officersförbundets krav för ett nytt pensionsavtal: Behåll lägre pensionsålder för officerare

I torsdags återupptogs förhandlingarna om ett nytt tjänstepensionsavtal. De tre förbundsområdena inom OFR på staten, OFR/S, P, O, träffade Arbetsgivarverket för ett första möte. Ett av kraven gäller fortsatt lägre pensionsålder för yrkesofficerare.

I september sa Arbetsgivarverket upp tjänstepensionsavtalet PA 03 gentemot OFR/S, P, O. SEKO och Saco-S har å sin sida kommit överens med Arbetsgivarverket om ett nytt pensionsavtal, PA 16, där tidigare PA 03 inarbetats som Avdelning II gällandes födda 1987 eller tidigare. OFR/S,P,O som representerar cirka 100 000 statligt anställda har däremot valt att förhandla vidare.

Efterlyser större inflytande

OFR/S,P,O vill framför allt se ett större ansvar från den statliga arbetsgivaren så att fler av medlemmarna orkar arbeta fram till sin pensionsålder. Utgångspunkten är att det behövs större inflytande för de medlemmar som ska jobba till 67 om de ska klara av att jobba längre. Bland annat så ska de ha rätt att gå ner i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv utan att pensionen drabbas. I det nya pensionsavtalet finns enligt OFR/S,P,O inga sådana rättigheter.

Pensionsålder för yrkesofficerare

De yrkesofficerare som är födda 1987 och tidigare omfattas fortsatt av PA 03 regler och går i pension vid 60 eller 61 års ålder. I det nya pensionsavtalet nämns dock inget om någon lägre pensionsålder för yrkesofficerarna. Det innebär att yrkesofficerare som är födda 1988 eller senare kommer att gå i pension vid 67. Ett krav som framfördes vid torsdagens möte var att få till en lösning med lägre pensionsålder även för dessa yrkesofficerare.

Fler krav

  • I PA 16 görs lägre pensionsavsättningar för dem som är sjukskrivna och föräldralediga vilket OFR S,P,O är kritiska till.
  • I det allmänna pensionssystemet i Sverige ges inga pensionsavsättningar för den som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp om året (idag drygt 36 300 kronor per månad), även kallat "taket". Tjänstepensionen har traditionellt sett kompenserat för detta tak i den allmänna pensionen. OFR/S,P,O vill inte att de inom staten som tjänar mer än taknivån ska förlora på det nya tjänstepensionsavtalet relativt PA 03.
  • OFR/S,P,O vill också att Trygghetsstiftelsen ska kunna användas när ett jobb blir alltför påfrestande så att medarbetare kan ställa om och finnas kvar i arbetslivet.