Hoppa till huvudinnehåll

Uppdatera medlemsuppgifter

Se till att du har rätt kontaktuppgifter så att vi kan komma i kontakt med dig. Kontrollera även du tillhör rätt förband, har korrekt grad och ifyllt en privat e-postadress.

Du uppdaterar enklast dina medlemsuppgifter genom att logga in på Mina sidor.

Om du just nu inte kan logga in är du välkommen att ringa din Officersförening eller Officersförbundets kansli

Observera att inga ändringar i ditt medlemskap, så som reducerad avgift, typ av medlemskap, pension med mera görs retroaktivt.

Byte av Officersförening

Om du byter förband och vill byta Officersförening, är det enklaste att du själv uppdaterar dina uppgifter via länken nedan. Vid behov kontaktar du annars din nuvarande förening och ber dem föra över dig till den förening som finns på det förband som du ska till.