Hoppa till huvudinnehåll

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar enklast dina medlemsuppgifter genom att logga in. Om du just nu inte kan logga in är du välkommen att ringa din Officersförening eller Officersförbundets kansli.

Byte av Officersförening

Om du byter förband och vill byta Officersförening, är det enklaste att du själv uppdaterar dina uppgifter via länken nedan. Vid behov kontaktar du annars din nuvarande förening och ber dem föra över dig till den förening som finns på det förband som du ska till.