Hoppa till huvudinnehåll

Medlemskap för tidvis tjänstgörande

Nu kan du som är GSS-T eller reservofficer i Försvarsmakten bli medlem i Officersförbundet.

För att du ska ha möjlighet att vara medlem även när du arbetar i din civila tjänst så har vi sänkt kostnaden för medlemskapet för t-personal till 75 kronor/månad. När du däremot tjänstgör i Försvarsmakten så återgår ditt medlemskap till ett ordinarie medlemskap (sk tidvis aktiv) och den ordinarie medlemsavgiften. Det ordinarie medlemskapet och medlemsavgiften löper månadsvis och gäller minst en månad.

Det betyder att du har tillgång till medlemsförmåner så som rådgivning, avtal och förhandling, försäkringar, Officerstidningen med mera. Däremot kan Officersförbundet bara företräda dig och ge dig rådgivning angående din tjänst som militär personal i Försvarsmakten. 

För att kunna ta del av detta medlemskap måste du dock under din "passiva tid som medlem" (sk tidvis passiv) återkoppla till förbundet var 6:e månad och delge din planerade arbetstid inom Försvarsmakten. Det gör du genom att skicka e-post till kansliet@officersforbundet.se.