Hoppa till huvudinnehåll

Information om byte av försäkringsleverantör

Officersförbundet har beslutat att från och med 1 januari 2018 så blir If leverantrö av gruppförsäkringar till förbundets medlemmar. Här hittar du mer information om bytet. Ska du behålla dina försäkringar hos Länsförsäkringar så hittar du mer information samt ansökningsblankett under punkt 1.

Officersförbundet har valt att genomföra detta byte för att du som medlem ska ha så bra villkor som möjligt. Bytet innebär att du kommer att få förbättrad tillgång till både kundservice och personlig försäkrings-rådgivning. Dessutom blir det tydligare vad gäller betalningsrutinerna då medlemsavgiften betalas till Officersförbundet och försäkringen till If.

Bytet innebär att du som medlem kommer att få en ny gruppförsäkring hos If. Försäkringen kommer ha liknande innehåll som den du har idag, och den kommer även i fortsättningen att gälla vid utlandsinsatser och vid risksporter.
Är du osäker på vilka försäkringar du har idag kan du logga in med BankID på Mina sidor på Officersförbundets webbplats.

Avgörande för vad du måste göra är om du är fullt arbetsför den 1 januari 2018. Fullt arbetsför innebär att du INTE har fått aktivitetsstöd eller ersättning från Försäkringskassan (alternativt annan aktör) på grund av nedsatt arbetsförmåga, någon gång under de senaste 30 dagarna före den 1 januari 2018.

  • Du (medlem och medförsäkrad) som är fullt arbetsför 1 januari 2018: Du kommer automatiskt att få en ny gruppförsäkring motsvarande den du har idag – fast hos If. Du behöver inte göra någonting.

  • Du (medlem och medförsäkrad) som inte är fullt arbetsför 1 januari 2018: Du kommer att få en ny gruppförsäkring hos If motsvarande den du har idag, med undantag för eventuellt Sjukkapital och/eller Sjukförsäkring.

Om du inte är fullt arbetsför den 1 januari 2018 och har Sjukkapital och/ eller Sjukförsäkring behöver du göra två saker:

  1. För att behålla ditt försäkringsskydd behöver du ansöka om fortsättningsförsäkring för Sjukkapital och/eller Sjukförsäkring hos Länsförsäkringar. Ansökningsblankett för fortsättningsförsäkring >>  

  2. Vi rekommenderar att du ansöker redan den 1 januari 2018 för att inte få ett glapp i din försäkring. Ansöker du senare börjar din försäkring gälla samma dag som din ansökan kommer in till Länsförsäkringar. Sista dag för ansökan är den 31 mars 2018.

Meddela If att du har kvar Sjukkapital och/eller Sjukförsäkring hos Länsförsäkringar så att du inte betalar för en försäkring som du inte kan utnyttja.

Kontakta Ifs kundtjänst för Officersförbundets medlemmar på 0770–82 00 01 eller via e-post: officersforbundet@if.se.

Du kommer att få mer information från If i god tid innan bytet av försäkringsgivare träder i kraft.

För mer information om dina försäkringar

Har du några frågor om vad som gäller för dig och dina försäkringar är du välkommen att kontakta If på 0770–82 00 01 eller via e-post: officersforbundet@if.se

Avisering december 2017

Under december månad kan det verka som att du blir dubbeldebiterad för dina försäkringar. Men anledningen till att du får två fakturor är för att Officersförbundet aviserar för försäkringarna i efterskott och If aviserar i förskott - därmed så får du alltså två fakturor under december månad.
Vi beklagar att övergången till nytt försäkringsbolag föranleder detta. Från och med januari 2018 betalar du endast medlemsavgiften till oss och fakturan för dina försäkringar betalas direkt till If.

Fotnot: Denna sida kommer att finnas till och med sista mars 2018 varefter övergången är komplett och fortsatt försäkringsinformation kommer att ges av If.