Hoppa till huvudinnehåll

Personförsäkringar

När du blir medlem i Officersförbundet får du som medlem med automatik en livförsäkring, en sjukkapitalförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

Dessa försäkringar är gratis under de första tre månaderna av medlemskapet. Om du därefter vill säga upp försäkringarna ska du skriftligen kontakta Officersförbundet och frånsäga dig dem. Önskar du höja försäkringsnivån görs det på fastställd blankett.

Försäkringarna gäller fram till och med det år medlemmen fyller 67 år.

Samtalsstöd ingår i gruppförsäkringen

Som medlem med gruppförsäkring har du tillgång till ett personligt samtalsstöd dygnetrunt via SOS International. Med det personliga samtalsstödet får du direkt stöd och hjälp via telefon när du har problem i privat- eller arbetslivet. Du får hjälp med råd och vägledning vid psykologiska, psykosociala, juridiska, ekonomiska eller hälso- och livsstilsfrågor.

När det gäller juridisk och ekonomisk rådgivning avser detta privat problematik, frågor om affärsjuridik eller ekonomiska frågor om företagsverksamhet ingår ej. Du är helt anonym och de du talar med har tystnadsplikt.

Personligt samtalsstöd nås dygnet runt telefon: 077-440 07 07, från utlandet +46-77-440 07 07.

Inga undantag

Officersförbundets gruppförsäkringar innehåller inga undantag för risksporter såsom exempelvis fallskärmshoppning, bergsbestigning med mera. Vidare gäller försäkringen även då försäkringstagaren deltar i internationella uppdrag i en krigszon.

Se över ditt försäkringsbehov

Se över ditt försäkringsbehov och komplettera dina försäkringar enligt gruppförsäkringsplanen. Du som är förälder uppmanas särskilt studera gruppförsäkringsplanens barnförsäkringsdel. Du kan även teckna dessa försäkringar för din maka, make, sambo eller registrerad partner (medförsäkrad).

Inkomst- och prisbasbelopp

Prisbasbelopp (pbb) 2017: 44 800

Förhöjt prisbasbelopp 2017: 45 700

Inkomstbasbelopp (ibb) 2017: 61 500