Hoppa till huvudinnehåll

Personförsäkringar

När du blir medlem i Officersförbundet får du som ny medlem automatiskt ett försäkringspaket som innehåller en livförsäkring, en sjukkapitalförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

Dessa försäkringar är gratis under de första tre månaderna av medlemskapet. Om du därefter vill säga upp försäkringarna ska du kontakta försäkringsbolaget och frånsäga dig dem.

Det är möjligt att höja försäkringsbeloppet, mot utökad premie, om du skulle se behov av det. Försäkringarna gäller fram till och med det år du som medlem fyller 67 år.

Försäkringsleverantör

Officersförbundet kommer under hösten 2017 att inleda ett byte av försäkringsleverantör. Det innebär att nya medlemmar från och med den 15 september kommer att anslutas till försäkringsbolaget If.
Du som ny medlem kan läsa mer om ditt välkomstpaket på If >>

Blev du medlem innan den 15 september 2017 kommer dina försäkringar att ligga kvar hos Länsförsäkringar till den sista december i år. Mer information om dina försäkringar hittar du i menyn. 

1 januari 2018 överförs alla försäkringar till If. Men redan under oktober månad kommer information via brev till dig som är medlem. Då kommer du även att kunna läsa mer om bytet av försäkringsleverantör här på vår webbplats.

Kontakta If

Har du frågor går det bra att kontakta Ifs kundtjänst för Officersförbundets medlemmar på telefonnummer 0770-82 00 01.

Inga undantag

Officersförbundets gruppförsäkringar innehåller inga undantag för risksporter såsom exempelvis fallskärmshoppning, bergsbestigning med mera. Vidare gäller försäkringen även då försäkringstagaren deltar i internationella uppdrag i en krigszon.

Se över ditt försäkringsbehov

Se över ditt försäkringsbehov och komplettera dina försäkringar enligt gruppförsäkringsplanen. Du som är förälder uppmanas särskilt studera gruppförsäkringsplanens barnförsäkringsdel. Du kan även teckna dessa försäkringar för din maka, make, sambo eller registrerad partner (medförsäkrad).

 

Inkomst- och prisbasbelopp

Prisbasbelopp (pbb)

2017: 44 800
2018: 45 500

Förhöjt prisbasbelopp

2017: 45 700
2018: 46 500

Inkomstbasbelopp (ibb)

2017: 61 500
2018: 62 500