Hoppa till huvudinnehåll

Personförsäkringar

När du blir medlem i Officersförbundet får du som ny medlem automatiskt ett försäkringspaket som innehåller en livförsäkring, en sjukkapitalförsäkring och en olycksfallsförsäkring.

Dessa försäkringar är gratis under de första tre månaderna av medlemskapet. Om du därefter vill säga upp försäkringarna ska du kontakta försäkringsbolaget och frånsäga dig dem.

Det är möjligt att höja försäkringsbeloppet, mot utökad premie, om du skulle se behov av det. Försäkringarna gäller fram till och med det år du som medlem fyller 67 år.

Försäkringsleverantör

Officersförbundet bytte under hösten 2017 försäkringsleverantör. Det innebär att nya medlemmar från och med den 15 september 2017 ansluts till försäkringsbolaget If.
Du som ny medlem kan läsa mer om ditt välkomstpaket på If

Blev du medlem innan den 15 september 2017 kommer dina försäkringar att ligga kvar hos Länsförsäkringar till den sista december 2017. 

1 januari 2018 överförs alla försäkringar till If. Men redan under oktober månad kom information via brev till dig som är medlem.
Du kan läsa mer om försäkringsövergången här

Kontakta If

Har du frågor går det bra att kontakta Ifs kundtjänst för Officersförbundets medlemmar på telefonnummer 0770-82 00 01 eller via
e-post: officersforbundet@if.se

Avisering december 2017

Under december månad 2017 kan det verka som att du blir dubbeldebiterad för dina försäkringar. Men anledningen till att du får två fakturor är för att Officersförbundet aviserar för försäkringarna i efterskott och If aviserar i förskott - därmed så får du alltså två fakturor under december månad. Vi beklagar att övergången till nytt
försäkringsbolag föranleder detta. Från och med januari 2018 betalar du endast medlemsavgiften till oss och fakturan för dina försäkringar betalas direkt till If.

Inga undantag

Officersförbundets gruppförsäkringar innehåller inga undantag för risksporter såsom exempelvis fallskärmshoppning, bergsbestigning med mera. Vidare gäller försäkringen även då försäkringstagaren deltar i internationella uppdrag i en krigszon.

Se över ditt försäkringsbehov

Se över ditt försäkringsbehov och komplettera dina försäkringar enligt gruppförsäkringsplanen. Du som är förälder uppmanas särskilt studera gruppförsäkringsplanens barnförsäkringsdel. Du kan även teckna dessa försäkringar för din maka, make, sambo eller registrerad partner (medförsäkrad).

 

Inkomst- och prisbasbelopp

Prisbasbelopp (pbb)

2017: 44 800
2018: 45 500

Förhöjt prisbasbelopp

2017: 45 700
2018: 46 500

Inkomstbasbelopp (ibb)

2017: 61 500
2018: 62 500