Hoppa till huvudinnehåll

Chefsnätverk - för dig som vill utvecklas

Vill du vara med och få influenser från andra chefer med personalansvar?
Officersförbundet startar nu, tillsammans med sex andra fackförbund chefsnätverk på flera orter.

Nu startar vi chefsnätverk på sju olika orter: Skövde, Gävle, Göteborg, Stockholm, Karlstad, Malmö och Luleå. 

Varför ska man vara med i ett chefsnätverk?

Avsikten med nätverket är att ge dig som chef ett forum för att bolla olika frågor som rör chefs- och ledarrollen. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom ett stort antal branscher och professioner finns väldigt goda möjligheter till spännande byten av idéer och erfarenheter. 

Efter uppstartsmötet drivs nätverket i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för fortsatta möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna.

För dig som chefsmedlem

Chefsnätverket är exklusivt för dig som är medlem i Officersförbundet och som är chef med personal-, arbetsgivar- ekonomi- och verksamhetsansvar.

Övrig information

Tider för uppstart är klockan 07:30-09:30 med registrering från klockan 07:00 eller klockan 17:00-19:00 med registrering från klockan 16:30.
Förtäring ingår. 

Anmäl dig till chefsnätverket

Anmäl dig via länkarna nedan. Observera sista anmälningsdag.

Liten länkpilSkövde 6 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 25 februari)  

Liten länkpilGävle 8 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 26 februari) 

Liten länkpilGöteborg 15 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 5 mars)

Liten länkpilStockholm 19 mars - kl. 07:30-09:30 (sista anmälningsdag 8 mars)

Liten länkpilStockholm 19 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 8 mars) 

Liten länkpilMalmö 22 mars - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 12 mars)

Liten länkpilMalmö 23 mars kl. 07:30-09:30 (sista anmälningsdag 12 mars)

Liten länkpilLuleå 10 april - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 27 mars)

Liten länkpilKarlstad 26 april - kl. 17:00-19:00 (sista anmälningsdag 30 mars)

Har du frågor?

Kontakta då ombudsman Mikael Boox.
E-post: mikael.boox@officersforbundet.se eller via telefon 08-440 83 30.

Arrangörer är

SSR, Naturvetarna, Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer i samarbete inom ramen för Saco.

Logotyper av förbunds-arrangörer