Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsavgifter och villkor

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och på vilken typ av medlemskap du har.

Aktivt medlemskap

Om du har en militär anställning i Försvarsmakten, eller till Försvarsmakten närstående myndighet, kan du ha ett aktivt medlemskap i Officersförbundet. Som aktiv medlem får du ta del av alla de förmåner som förbundet erbjuder.

 Lön/månad  Avgift/månad
 0 - 19 999 kronor  160 kronor
 20 000 - 24 999 kronor  190 kronor
 25 000 - 29 999 kronor  220 kronor
 30 000 - 39 999 kronor  230 kronor
 40 000 - 49 999 kronor  240 kronor
 Över 50 000 kronor  250 kronor

Utöver medlemsavgiften tillkommer en avgift till Officersförbundets lokala förening på ditt förband. Avgiften varierar från 0 till 30 kronor i månaden.

Aktiv tjänstledig 

Om du är tjänstledig för föräldraledighet,  studier eller annan tjänstledighet så kan du få en lägre medlemsavgift. Kravet är dock att tjänstledigheten varar under en sammanhängande period om minst 30 dagar.

 Omfattning på tjänstledigheten  Avgift per månad
 Minst 50 procent  100 kronor
 100 procent  75 kronor

Lokalföreningsavgiften och premier för försäkringar påverkas inte utan de är desamma som du betalat tidigare.

Är du tjänstledig 50-100 procent under minst 30 dagar och vill ha en lägre medlemsavgift? Kontakta medlems- och försäkringsservice på 08-440 83 30 eller skicka ett mail till kansliet@officersforbundet.se. (På uppmaning från oss ska du också kunna styrka tjänstledigheten.) Glöm heller inte att meddela oss om/när du går tillbaks till din ordinarie anställning.

Student

För kadetter som studerar på något av officersprogrammen är medlemsavgiften endast 100 kronor för hela studietiden. Efter examen övergår medlemskapet till ett aktivt medlemskap. 

Detta gäller även dig som har en fast anställning och ett aktivt medlemskap men som är tjänstledig för att studera till officer.

Så här gör du: maila kansliet@officersforbundet.se och ange medlemsnummer eller personnummer, vilken skola du ska gå på och vilket program. Ange även start- och examensdatum. Vi hjälper dig med att göra ändringarna.

Som studerandemedlem får du en kostnadsfri aspirantförsäkring som motsvarar den grundförsäkring du erbjöds som ny medlem. Vill du göra några förändringar i eventuella befintliga försäkringar, kontakta If direkt.

Passivt medlemskap

Du som haft ett aktivt medlemskap i tio år och lämnat din anställning i Försvarsmakten eller närliggande myndighet kan bli passiv medlem i förbundet.

Ansökan om passivt medlemskap sker skriftligt till kansliet. Observera: Passivt medlemskap medger inte fackligt stöd vid annan anställning.

Avgiften betalas via autogiro eller e-faktura /månad eller inbetalningsavi/kvartal.

För att betala med autogiro kan du anmäla det direkt till din bank eller skicka in ett medgivande till Officersförbundet.  

Du kan även betala med e-faktura. Detta anmäler du direkt till din bank. 

 Passiv medlem  Avgift/månad
 Yrkesverksam utanför försvarssektorn  60 kronor
 Pensionär - 67 år eller yngre  40 kronor
 Pensionär - fr om det år du fyller 68 år
 * ändringen sker vid årskiftet till det år du   fyller 68.
 12,50 kronor
 (Helårskostnaden dras årligen i januari   månad.)

Betalsätt

Du kan betala din faktura till Officersförbundet via autogiro, e-faktura eller vanlig pappersfaktura. Autogiro innebär att fakturabeloppet automatiskt dras från ditt konto på förfallodatumet varje månad utan att du behöver göra något. E-faktura fungerar och ser precis ut som en pappersfaktura, skillnaden är att den ligger digitalt hos din internetbank. Oavsett vilken du väljer så måste du skicka ditt medgivande din bank att du vill ha autogiro eller e-faktura. Frågar banken efter betalarnummer så är det ditt personnummer de vill ha. Väljer du att betala via pappersfaktura är kostnaden 10 kronor extra per faktura. Det är onödigt, så att välja autogiro eller e-faktura gör att du sparar både pengar och är bra för miljön.