Hoppa till huvudinnehåll

Bli seniormedlem i Officersförbundet

När du går i pension så ska du också avsluta ditt aktiva medlemskap i Officersförbundet. Men som senior kan du fortsatt vara seniormedlem med möjlighet att tillhöra OF Senior.

Som seniormedlem betalar du 40 kronor/ månad till och med det kalenderår du fyller 67 år. Därefter är medlemsavgiften 150 kronor/år. I medlemsavgiften ingår Officerstidningen och möjlighet till att nyttja medlemserbjudanden som billigare el och banklån. Du kan också bli medlem i OF Senior, läs mer nedan. 

Seniorförsäkring

Seniorförsäkringen kan inte nytecknas, utan omfattas du sedan tidigare av Livförsäkring, genom förbundets samarbete med If, övergår den till Livförsäkring Senior och Kritisk sjukdom Senior när du fyller 67 år. Den ordinarie Livförsäkring upphör att gälla på grund av uppnådd slutålder.

Även Olycksfallsförsäkring övergår till Olycksfallsförsäkring Senior när du fyller 67 år. Även här upphör den ordinarie olycksfallsförsäkringen att gälla på grund av uppnådd slutålder. 

Du behöver inte göra en ny hälsoundersökning för att omfattas av seniorförsäkringarna. 

Anmäl att du går i pension

Meddela medlemsservice när du kommer att gå i pension genom att fylla i formuläret Ändra medlemskategori under Mina sidor (kräver inlogg med BankId). Alternativt kan du meddela ändringen via e-post till: kansliet@officersforbundet.se 

Avsluta a-kassan

Du måste själv säga upp din a-kasseförsäkring. Kontakta Akademikernas arbetslöshetskassa, AEA, för mer information eller ladda ner blankett på www.akademikernasakassa.se.

Officersföreningen för seniormedlemmar

När du går i pension har du möjlighet att bli medlem i OF Senior som är Officersförbundets förening för seniormedlemmar. Det kostar 120 kronor om året att vara medlem i OF Senior och då blir du inbjuden till föreningens möten, middagar och föreläsningar.

Blanketter

Här nedan finner du ansökningsblanketten till OF Senior samt blankett för utträde. Vill du istället fylla i och skicka in utträdesblanketten digitalt gör du det här (kräver inloggning med BankId).