Hoppa till huvudinnehåll

Bli passiv medlem

Ta kontakt med medlemsservice eller din lokala officersförening om du vill bli passiv medlem.

Vid utträde ur förbundet eller övergång till passivt medlemskap ska du fylla i fylla i formuläret under Mina sidor eller skriva ut nedanstående blankett. Du kan också få blanketten av din förtroendevalda eller om du kontaktar medlemsservice på kansliet.

Du som lämnar din anställning inom Försvarsmakten och har varit aktiv medlem i Officersförbundet i tio år kan fortsätta som passiv medlem i förbundet även efter avslutad anställning. Du kan då ha kvar alla försäkringar till och med det år du fyller 67. Du får också Officerstidningen i brevlådan nio gånger per år och kan nyttja andra medlemserbjudanden. Däremot kan du inte få fackligt stöd från Officersförbundet vid en annan anställning.

Du som övergår till civil anställning vid Försvarsmakten närstående myndighet (FHS, FMV, FOI, Pliktverket, Fortifikationsverket, Försvarsdepartementet/regeringskansli) skall inte ändra till passivt medlemskap då du fortfarande räknas som yrkesverksam.

 Passiv medlem  Avgift per månad
 Yrkesverksam utanför försvarssektorn  60 kronor

Om du tar tjänstledigt för studier kan du bli aktiv medlem med nedsatt medlemsavgift. Läs mer här.