Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av uppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina medlemsuppgifter.

Officersförbundet är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i din medlemsansökan. 

Officersförbundet kommer använda sig av uppgifterna för att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och lönevillkor och arbetsrättsliga frågor. 
- För det ändamålet kan uppgifterna komma att lämnas ut till förhandlingsmotparter.

Officersförbundet kommer också använda sig av uppgifterna för att fullgöra det som i övrigt följer med ditt medlemskap, se Officersförbundets stadgar 4 § 6, 8, 10, 12 momenten.
- För dessa ändamål kan uppgifterna komma att lämnas ut till tryckeri, postförmedlare, försäkringsbolag, adressuppdateringstjänst.
Officersförbundets stadgar hittar du här >>

Officersförbundet kommer även använda sig av uppgifterna för att ta in medlemsavgifter.
- För detta ändamål kan uppgifterna komma att lämnas ut till bank, tryckeri, ekonomiadministration, förmedlare av betalningar, adressuppdateringstjänst.

I de fall Officersförbundet har skyldighet enligt lag att lämna ut personuppgifter kommer uppgifterna att lämnas ut till behörig myndighet eller organisation.

Vid ansökan om medlemskap lämnar du samtycke till att Officersförbundet utöver ovanstående även får lämna ut personuppgifter till företag och organisationer som Officersförbundet tecknar avtal med om medlemsförmåner till exempel rabatt på bolån.
- Uppgifterna används för att Officersförbundet ska visa att du är medlem och därmed har rätt att ta del av förmånen och information.

Ditt samtycke till att uppgifterna får lämnas ut för kontroll av medlemskap kan du när som helst ta tillbaka genom att meddela Officersförbundet.
Om du återkallar samtycket kommer du inte längre kunna ta del av medlemsförmånerna. 
Kontaktinformation till Officersförbundet hittar du här >>

Officersförbundet är angeläget om att de personuppgifter som du lämnat är riktiga. Oriktiga uppgifter rättas när vi blivit informerade om förändringar. För att kunna ge dig bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar Officersförbundet eventuella förändringar. På ”Mina sidor” kan du se vilka personuppgifter vi har registrerade samt göra eventuella förändringar.