Hoppa till huvudinnehåll

Att vara förtroendevald

Officersförbundets verksamhet bygger på att medlemmar ställer upp ideellt på att bli förtroendevalda och arbeta för sina kollegor.

Om dina kollegor väljer dig till ett förtroendeuppdrag har du rätt att få avsätta den tid som krävs för att fullgöra ditt uppdrag.

De fackliga förtroendeuppdragens tidsomfattning varierar, från listplanerare - som utbildats i att förhandla fram arbetstidslistor lokalt, till förbundsordföranden som normalt jobbar heltid med sitt förtroendeuppdrag. 

Om du vill utveckla den fackliga närvaron på din arbetsplats, eller anser att förbundet borde prioritera annorlunda, uppmanar vi dig att engagera dig.

Officersförbundets officersföreningar erbjuder lokala kurser som ger dig grundläggande kunskap om hur samspelet mellan föreningen och förbandet fungerar.

För den som vill få än mer utbildning arrangerar Officersförbundet även centrala kurser samt e-kurser

De flesta chefer inom Försvarsmakten har fått sin arbetsrättsliga utbildning genom ett tidigare fackligt engagemang, så det finns fler vinster i att engagera sig - utöver en reell möjlighet att förbättra verksamheten. 

Vill du veta mer: Kontakta Officersföreningen på ditt förband!