Hoppa till huvudinnehåll

Marinens dag

Datum:

Allmänheten ges möjlighet att ta del av verksamheten när Marinens dag arrangeras vid Haninge garnison på Berga.

Under dagen har du möjligheten att träffa personal från Amfibieregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), Första ubåtsflottiljen samt Hemvärnet.
Du kan även prova på att bära utrustning samt gå ombord en stridsbåt.