Hoppa till huvudinnehåll

Förbundskurs 1:2, del 2

Datum:

Förbundskurs 1, FK 1 är en facklig grundkurs som är uppdelad på två block om två dagar vardera.

FK 1, del 2 fokuserar i hög utsträckning på avtalsutbildning. Vi går igenom och förklarar de vanligaste avtalen som reglerar vår
verksamhet. Inriktningen för del 2 är rörlighets- och arbetstidsavtal, utlandsavtal samt ledighet, pension och försäkring.

Bägge blocken vänder sig i första hand till styrelseledamöter eller blivande styrelseledamöter utan tidigare facklig erfarenhet
som ska arbeta med lokala fackliga frågor på sina förband. Del två är även öppen för första linjens chefer i Försvarsmakten.
Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs.

Tid: 24-25 september
Plats: Quality Winn Hotel, Stockholm/Haninge
Sista anmälningsdag: 21 augusti