Hoppa till huvudinnehåll

Förbundskurs 1:2, del 1

Datum:

Förbundskurs 1, FK 1 är en facklig grundkurs som är uppdelad på två block om två dagar vardera.

Målet med FK 1, del 1 är att ge deltagaren baskunskaper i fackligt arbete. Kursen innehåller bland annat utbildning i förbundets organisation, relevanta lagar och förordningar och information kring frågor som är aktuella för Officersförbundet.

Bägge blocken vänder sig i första hand till styrelseledamöter eller blivande styrelseledamöter utan tidigare facklig erfarenhet
som ska arbeta med lokala fackliga frågor på sina förband. Del två är även öppen för första linjens chefer i Försvarsmakten.
Deltagare bör ha gått lokal facklig grundkurs.

Tid: 20-21 augusti
Plats: Quality Winn Hotel, Stockholm/Haninge
Sista anmälningsdag: 19 juni