Hoppa till huvudinnehåll

Avtals- och utbildningskonferens nr 3

Datum:

Vid denna Avtalskonferens kommer fokus att vara arbetsmiljö. Till denna konferens kommer även ett skyddsombud per officersförening erbjudas plats.

Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning som rör befintliga avtal, förbundsaktuella frågor, officersföreningarnas roll i opinionsbildningen, arbetsmiljö, Officersförbundets rekryteringsverksamhet, försäkringar samt skapa utrymme för att reflektera över rollen som förtroendevald.

Varje förening kommer att erbjudas två till tre platser vid konferensen.