Hoppa till huvudinnehåll

Avtals- och utbildningskonferens

Datum:

Vid denna Avtalskonferens kommer fokus att vara arbetsmiljö. Till denna konferens kommer även ett skyddsombud per officersförening erbjudas plats.

Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning som rör befintliga avtal,
förbundsaktuella frågor, officersföreningarnas roll i opinionsbildningen, arbetsmiljö, Officersförbundets rekryteringsverksamhet, försäkringar samt skapa utrymme för att reflektera över rollen som förtroendevald. Varje förening kommer att erbjudas två till tre platser vid konferensen.

Läs mer och anmäl dig till Avtalskonferensen