Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

 • Avtals- och utbildningskonferens nr 1

  Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning.

 • Arbetsmiljörätt för chefer

  Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar.

 • Förbundskurs 1:1, del 2

  Förbundskurs 1, FK 1 är en facklig grundkurs som är uppdelad på två block om två dagar vardera.

 • Veterandagen

  Idag hedrar vi våra veteraner. Veterandagen genomförs vid Sjöhistoriska museet ute på Djurgården i Stockholm.

 • Almedalsveckan 2019

  Nu startar Almedalsveckan i Visby på Gotland.

 • Förbundskurs 1:2, del 1

  Förbundskurs 1, FK 1 är en facklig grundkurs som är uppdelad på två block om två dagar vardera.

 • Förbundskurs 1:2, del 2

  Förbundskurs 1, FK 1 är en facklig grundkurs som är uppdelad på två block om två dagar vardera.

 • Avtals- och utbildningskonferens nr 2

  Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning.

 • Arbetsmiljökurs nr 2

  Försvarsmaktens ekonomi stramas åt samtidigt som uppgifterna består. Påfrestningarna på arbetsmiljön ökar på många håll. Vad kan vi som förtroendevalda och skyddsombud göra för att påverka arbetsmiljön?

 • Arbetsmiljörätt för chefer

  Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar.