Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

 • Förbundskurs 1:2, del 2

  Förbundskurs 1, FK 1 är en facklig grundkurs som är uppdelad på två block om två dagar vardera.

 • Avtals- och utbildningskonferens nr 2

  Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom information och utbildning.

 • Officersförbundets styrelsemöte

  Styrelsemöte på kansliet, med start 16 oktober och avslutas den 18 oktober.

 • Arbetsmiljökurs nr 2

  Försvarsmaktens ekonomi stramas åt samtidigt som uppgifterna består. Påfrestningarna på arbetsmiljön ökar på många håll. Vad kan vi som förtroendevalda och skyddsombud göra för att påverka arbetsmiljön?

 • Arbetsmiljörätt för chefer

  Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar.

 • OSA – från ord till handling nr 1

  Tycker du att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ”OSA” är bra men svår att omsätta? Kränkningar och mobbning, hur tar man sig an dessa ärenden? Och var går egentligen gränsen mellan konflikt och kränkande särbehandling?

 • Avtals- och utbildningskonferens nr 3

  Vid denna Avtalskonferens kommer fokus att vara arbetsmiljö. Till denna konferens kommer även ett skyddsombud per officersförening erbjudas plats.

 • Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga

  Kursen vänder sig till förtroendevalda som är utbildnings- och rekryteringsansvariga.

 • Officersförbundets styrelsemöte

  Officersförbundets styrelse sammanträder mellan 9 - 11 december.