Hoppa till huvudinnehåll

Pension vid återanställning

Ska jag byta tjänstepensionsavtal vid återanställning?

Hej! Jag har tidigare varit officer men har slutat och arbetat civilt ett antal år. Nu har jag blivit erbjuden en återanställning som yrkesofficer i Försvarsmakten. Jag har pratat med min eventuellt blivande chef som nämnde något om tjänstepension utifrån PA16 och att byta från avdelning 2 till avdelning 1 vid återanställning. Jag är tveksam då jag inte riktigt vet vad det innebär, samt undrar om det är något jag måste gå med på?

Det statliga tjänstepensionsavtalet PA16 består av två olika avdelningar, avdelning 1 (generellt för födda 1988 och senare) och avdelning 2 (generellt för födda 1987 eller tidigare). Genom en så kallad enskild överenskommelse mellan arbetstagare och
arbetsgivare kan i vissa fall ett byte från avdelning 2 till avdelning 1 göras, men att byta åt andra hållet är inte möjligt. Byter man till avdelning 1 kommer det också gälla för alla andra eventuella framtida statliga anställningar.

Din eventuellt blivande chef i Försvarsmakten kan inte ställa som krav att du vid en återanställning ska byta till avdelning 1, eftersom en enskild överenskommelse vilar på frivillig grund.

Det är stor skillnad på exempelvis hur intjänande och uttagsmöjligheter med mera fungerar i avdelning 1 respektive avdelning 2. Det går inte generellt att säga att den ena är bättre än den andra eftersom det även beror på individuella faktorer, som till exempel ålder, lön, när man tänker sig gå i pension, eventuell tidigare statlig anställning, om man tidigare arbetat privat eller i kommun eller region (och då med vilket tjänstepensionsavtal). 

Det är viktigt att du bildar dig en god uppfattning om vad avdelning 1 respektive avdelning 2 skulle innebära just för dig. Viss information och stöd ska din eventuellt blivande chef i Försvarsmakten kunna bistå med eller i alla fall hänvisa till. Du bör dock själv ta personlig kontakt med Statens tjänstepensionsverk (SPV) för att få fördjupad information om innebörden av ett eventuellt avdelningsbyte för dig – utifrån just dina personliga ingångsvärden och din tidigare anställningshistorik.

Conny Jansson, ombudsman