Hoppa till huvudinnehåll

Lön GSS/K

Vad ska jag ha i lön?

Hej! Jag är en soldat som just nu har 21 000 i lön, men jag har hört att jag ska ha mer. Hur gör jag för att få höjd lön?

Enligt Försvarsmaktens lönestruktur är lägsta lönen för GSS/K OR 1–3 är 22 00 kronor och GSS/K OR 4–5 24 000 kronor. Jag skulle rekommendera att du kontaktar din närmsta chef eller officersförening. Det finns ingen anledning att skjuta på det då det är en fråga om när, inte om, din lön ska höjas. Lönesättningen ska för övrigt vara individuell och baseras på vilka arbetsuppgifter du ska ha, vilket ansvar du får och övriga krav som arbetsuppgifterna ställer. Så kan du påverka din lön på två sätt – antingen genom att du byter till en befattning som har högre svårighetsgrad eller genom den årliga lönerevisionen som är prestationsbaserad.

Martin Sachs, ombudsman