Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstledighet för studier

Kan jag avsluta min anställning bara nu när jag ska studera?

Hej! Jag är anställd som GSS/K just nu, men jag planerar att plugga till officer i höst. Jag vet dock inte vad jag ska göra med min anställning - är det bara att avsluta den eller?

Om du har varit anställd i minst sex månader har du rätt att söka tjänstledighet för studier och jag rekommenderar att du gör det. Du bör skicka din ledighetsansökan så snart som möjligt (helst sex månader i förväg) därför att arbetsgivaren kan skjuta på din begärda ledighet i upp till sex månader, men här finns också̊ ett ledarskaps- och varumärkesperspektiv från arbetsgivarens sida, så förhoppningsvis gör arbetsgivaren inte det. Jag avråder dig från att avsluta din anställning som GSS/K i Försvarsmakten därför att inför och under dina studier ger den anställning dig möjlighet att återgå till arbetet om du avslutar eller avbryter dina studier. Har du avslutat din anställning finns det inte en anställning att återgå till. Notera att din anställning kan avslutas under dina studier på grund av att du tjänstgjort dina 12 år som GSS/K.

Elina Meyer, ombudsman