Hoppa till huvudinnehåll

Bryta semester

Kan min chef avbryta min semester?

Hej! Jag har blivit beviljad semester i augusti, men nu undrar jag om min chef kan avbryta min semester? Vänligen orolig

Semester är härligt och nödvändigt för att kunna prestera på så hög nivå som arbetstagare i Försvarsmakten gör. Det är därför tråkigt och dåligt om arbetsgivaren vill avbryta semestern. Beviljad semester är en bindande rättshandling och därför bryter arbetsgivaren mot semesterlagen (1977:480) om arbetsgivaren utan arbetstagarens godkännande beslutar sig för att ändra beviljad semester. Det ska leda till att arbetstagaren får skadestånd för brott mot semesterlagen. Arbetsgivaren kan dock ändra semester utan skadestånd om arbetsgivaren har särskilda skäl. Det är dock en begränsad möjlighet för med särskilda skäl avses en händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren - det avser inte exempelvis dålig planering. Du kan dock inte vägra att arbeta om du blir beordrad men det blir då en tvistbar fråga så då måste du omedelbart meddela din lokalförening. Det bästa är naturligtvis att arbetstagaren och arbetsgivaren är överens så prata med din chef!

Patrik Larsson, ombudsman