Hoppa till huvudinnehåll

Ersättning boende i jourrum

Vad är det för ersättning som gäller för boende i jourrum?

Hej! Vad är det för ersättning som gäller för boende i jourrum? Jag har jour på mitt hemmaförband och bor i ett rum med säng, men dusch och toalett finns i korridoren som delas med två andra rum.

Hej! Det finns ingen ersättning för boende i jourrum på ordinarie arbetsort förutom själva jourersättningen. Dock ska jourrummet fylla kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). Där står följande:

83 § För den arbetstagare som har jourtjänst ska det finnas ett ostört jourrum med storlek och inredning så att arbetstagaren får tillräcklig vila. Rummet ska ligga så nära huvudarbetsplatsen för jourtjänsten som det är praktiskt möjligt. Det ska vara utformat som ett enkelrum.

84 § I närheten av jourrum ska det finnas möjlighet att värma och äta mat. Toalett och dusch ska finnas nära rummet. I tidigare råd till motsvarande § 83 stod följande:  ”Inredningen kan lämpligen vara säng, sängutrustning, garderob eller klädskåp, stol, bord, tak- och sängbelysning och spegel” och detta tycker jag ramar in vad som menas med inredning och enkelrum i § 83

Patrik Larsson, ombudsman