Hoppa till huvudinnehåll

Jobba vid FM-dygnskompensation

Måste man jobba vid planerat uttag för kompensationsledighet?

Jag är planerat ledig för FM-dygnskompensation. Nu säger chefen att jag måste jobba. Vad gör jag?

När du är planerad för uttag av kompledighet i lista så kan du jämföra det med att vara nollplanerad, det vill säga att du är tjänstgöringsfri/ledig. Om det då uppstår ett oförutsett behov att arbete och det inte kan lösas av de som har planerad arbetstid så kan arbetsgivaren använda övertid - den som är frivillig ska dock användas i första hand. Arbetsgivaren kan begära att du arbetar övertid med högst 50 timmar under en kalendermånad samt högst 200 timmar per kalenderår.
Ytterligare regler finns för vem/vilka som inte får tas i anspråk för övertidsarbete - i ditt fall så får du övertidsersättning om du arbetar den dag du är planerat kompensationsledig.
Kompensationsledigheten förbrukas dock eftersom den ersätts med övertid för att det är arbetsfri dag. Om du är förhindrad och har godtagbara skäl så ska du tala om det för din chef som då bör söka annan frivillig. I slutändan har dock arbetsgivaren rätt att beordra övertid.

Patrik Larsson, ombudsman