Hoppa till huvudinnehåll

Provanställning efter OP

Måste jag ha provanställning?

Hej! Jag kommer till sommaren att ta officersexamen från Militärhögskolan Karlberg. Vad bör jag tänka på när jag tar anställning? Kan jag exempelvis förhandla så jag slipper provanställning då jag under studierna varit tjänstledig från en anställning som GSS/K?

När det gäller provanställning så är det en möjlighet som arbetsgivaren kan använda sig av, men det är inte ett krav. Grunden är att arbetsgivaren kan använda provanställning när denna inte känner till eller är osäker på den som anställs. Om du har en anställning som GSS/K och Försvarsmakten vill provanställa dig som yrkesofficer så ska du fortsätta att söka tjänstledighet från GSS/K anställningen, eftersom provanställning är en osäker och otrygg anställning.

Man kan eller brukar säga att individen har en förhandlingsmöjlighet vid en ny anställning, då den individen kan begära eller önska en högre lön än den som arbetsgivaren föreslår. Arbetsgivaren kan då stå fast vid sitt erbjudande eller ändra sig och erbjuda en annan lön, individen får då fatta beslut om att tacka ja eller nej till anställningen på den slutligen föreslagna lönen. Lönen som en individen erbjuds ska vara individuellt bedömd på den befattning som den enskilde ska utföra, närmare bestämt individens arbetsuppgifter, det är det som vi menar när det pratas om individuell och differentierad lön.

Patrik Larsson, ombudsman