Hoppa till huvudinnehåll

GSS/K anställning

Vad tycker Officersförbundet om att GSS/K inte får tillsvidareanställning?

Hej! Jag undrar om Officersförbundet tycker att det är rimligt att GSS/K inte får tillsvidareanställning? Gör ni något för att ändra det? Jag undrar också vad som händer med mig när mitt anställningsavtal går ut i om ett år? /Soldat

Hej! Officersförbundet anser att anställningen som GSS/K är som vilken annan anställning om helst på den svenska arbetsmarknaden och därför ska lagarna för den svenska arbetsmarknaden gälla även GSS/K. Förbundet anser alltså att GSS/K ska ha en tillsvidareanställning som kan inleds med en provanställning om sex månader. Officersförbundet har sedan 1 oktober 2022 sagt upp kollektivavtalet för GSS/K och det avtalet slutar att gälla 1 oktober 2023. Om ett nytt kollektivavtal för GSS/K inte har förhandlats fram före 1 oktober 2023 kommer Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar att börja gälla.

Det betyder att för de GSS/K som kommer att anställas med lagen som grund kan anställningen påbörjas med provanställning om sex månader som sedan följs av en tidsbegränsad anställning om minst sex år och högst åtta år. För dig som redan är anställd med det nuvarande kollektivavtalet som grund blir det inte någon förändring under uppsägningstiden, utan du kommer fortsätta din anställning med de datum som överenskommits. Lagen öppnar ENDAST upp för kortare anställningar än sex år i de fall individen redan varit GSS/K anställd så länge att en ny anställning om sex år skulle betyda att du arbetat över tolv år totalt i Försvarsmakten som GSS/K alternativt 16 år med en kombination av GSS/K och GSS/T. Så om du varit anställd i åtta år har du möjlighet att få anställning i fyra år till, så att den sammanlagda tiden blir tolv år, och därefter en anställning som GSS/T i fyra år. Officersförbundet arbetar för att förändra lagen på flera olika vis – dels arbetar vi för att upplysa media och allmänheten kring vad för villkor som faktiskt gäller och hur problematiska de är – dels arbetar vi för att påverka Försvarsmakten och politiken så att lagen faktiskt ska ändras. Det är inte ett enkelt arbete, men vi jobbar på!

Elina Meyer, ombudsman