Hoppa till huvudinnehåll

Vägra bära gradbeteckning

Vad händer om jag vägrar att bära korrekt gradbeteckning eller inte bär gradbeteckning alls?

Hej! Jag är en kapten som ska bli fanjunkare snart. Vad händer om jag vägrar att bära korrekt gradbeteckning eller inte bär gradbeteckning alls?

Hej! När en anställd medvetet eller av oaktsamhet inte följer regler eller beslut kan den anställde enligt Lagen om offentlig anställning ges en disciplinpåföljd och det är med största sannolikhet det som kommer hända om du vägrar att bära korrekt gradbeteckning eller inte bär gradbeteckning alls. Vid ett första ärende för en disciplinåtgärd ska din chef/arbetsgivare, som ett led i att försöka få dig att ändra dig, ta ett chefsamtal med dig. Fungerar det inte kommer din chef/arbetsgivare ta ärendet vidare till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN). När ärendet kommer upp till FPAN brukar det enligt kutym utges en skriftlig varning från nämnden. Om du fortfarande inte ändrat ditt beslut eller beteende trots varning från FPAN kan det bli beslut om löneavdrag som disciplinåtgärder mot dig. I ett senare slutgiltigt skede efter flera påtalanden mot dig som arbetstagare kan FPAN besluta sig för att pröva din anställning. Officersförbundet förstår din frustration och ilska, men det är av yttersta vikt att du innan du fattar ditt beslut tar eventuella konsekvenser i beräkningen. Officersförbundet rekommenderar också att du oavsett vad du beslutar tar kontakt med din officersförening så kan de stödja dig.

David Lidwall, ombudsman

Peter Löfvendahl, förbundssekreterare