Hoppa till huvudinnehåll

Seniorförsäkring

Du som fyller 67 år och som är ansluten till Officersförbundets gruppförsäkring får kommande årsskifte ett erbjudande att teckna Länsförsäkringars Seniorförsäkring.

Försäkringen administreras helt av Länsförsäkringar och ingår inte i Officersförbundets försäkringsplan. Det är helt en överenskommelse mellan dig och försäkringsgivaren.

I Seniorförsäkringen kan man välja att ha livförsäkring och olycksfallsförsäkring eller antingen den ena eller den andra. I försäkringen ingår en livförsäkring på två prisbasbelopp och en olycksfallsförsäkring med maximal invaliditetsersättning på tio prisbasbelopp. Ersättningen för invaliditet reduceras inte på grund av ålder.

Med seniorförsäkringen kan man bara förlänga sina befintliga försäkringar, inte teckna nya försäkringar.

För mer information kontakta Länsförsäkringar Hälsa, telefon: 08 - 588 427 00 eller epost: info.halsa@lansforsakringar.se.

Inkomst- och prisbasbelopp

Prisbasbelopp (pbb)

2017: 44 800
2018: 45 500

Förhöjt prisbasbelopp

2017: 45 700
2018: 46 500

Inkomstbasbelopp (ibb)

2017: 61 500
2018: 62 500