Hoppa till huvudinnehåll

Sakförsäkringar

Officersförbundet har ett avtal med Akademikerförsäkring som ger förbundets medlemmar möjlighet att teckna bra och billiga sakförsäkringar.

Hemförsäkring

Hemförsäkringen ger dig ersättning för skador som orsakats av brand, inbrott, stöld, överfall och läckage. Du får också ersättning för vissa ombuds- och rättegångskostnader samt om du blir skadeståndsskyldig.

För dig som bor i hyres- eller bostadsrätt

Ett brett grundskydd som täcker allt från brand- och vattenskador till inbrott, överfall och rättegångskostnader. Dessutom ingår en komplett Reseförsäkring, Krisförsäkring, Avbeställningsskydd vid resa och Allrisk lösegendom.

För dig som bor i villa, rad- eller kedjehus

Allt ovanstående ingår samt två extra försäkringsmoment i form av Allrisk Byggnad, som ger ersättning för skador som du själv orsakar på byggnaden, och Utökat Saneringsavtal, som gäller för sanering av till exempel gnagare, getingar och myror.

För dig som har fritidshus

Skyddar fritidshuset och den lösegendom som du förvarar där. Försäkringen innehåller dessutom en ansvarsförsäkring som skyddar dig i egenskap av fastighetsägare.

Bilförsäkring

Den som tecknar en hemförsäkring genom Akademikerförsäkring får tio procents rabatt på sin bilförsäkring. Självriskeliminering vid djurkollision för den som tecknar en helförsäkring.

Kontakt

Vill du veta mer om försäkringarna, jämföra premien eller teckna försäkringen, gå in på www.akademikerforsakring.se/officersforbundet, maila till info@akademikerforsakring.se eller ring 020-51 10 20.