Vem ärver mig?

Publicerad: 2017-05-29

Som medlem i Officersförbundet kan du skriva testamente och andra avtal helt kostnadsfritt online alternativt till hälften av ordinarie pris med avtal24s jurister.

I samband med att man förlorar en närstående uppstår ofta frågor om arv. Familjer kan se olika ut och det är inte ovanligt att man under livet bildar nya familjeband vilket kan skapa ytterligare osäkerhet om vad som egentligen gäller.

Vad gäller om du inte skrivit testamente

Är du ensamstående ärver i första hand dina barn. Om du saknar barn ärver eventuella barnbarn i annat fall får dina föräldrar arvet. Om föräldrar saknas går det till syskon och syskonbarn. Arv kan gå ut till dina föräldrars syskon men därefter tar det stopp. Dina kusiner har alltså ingen automatisk arvsrätt efter dig.

Sambo

Sambor ärver enligt lag inte varandra oavsett hur länge ni varit sambor, inte ens om ni har gemensamma barn. Det är med andra ord ingen skillnad på att vara singel eller sambo – arvsordningen är densamma.

Gift

I de flesta fall som gift ärver man varandra, men inte alltid. Om du är gift och ni har gemensamma barn, ärver din partner före barnen.

Om det däremot finns särkullbarn, det vill säga barn som du och din partner inte är gemensamma föräldrar till, är situationen en annan. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt och om ni saknar gemensamma barn har särkullbarnen rätt att få ut hela arvet efter föräldern direkt.

Om det finns både gemensamma barn och särkullbarn ärver partnern den del av arvet som är hänförlig till de gemensamma barnen och särkullbarnen ärver sina delar direkt.

Nya arvsregler för bosatta utomlands

Nu väntar nya regler inom EU. Idag är arvsreglerna klara; för en svensk medborgare gäller svensk lag. Från och med den 17 augusti kommer istället den avlidnes hemvist avgöra vilket lands lag som ska tillämpas på arvsfrågan. Detta innebär att det finns en risk att arv efter den som har hemvist utomlands skiftas på ett nytt och oanat sätt. Läs mer om detta här.

Styr själv vem som ska ärva dig

Frida Lindberg, jurist på avtal24, menar att även om bröstarvingars rätt till arv inte kan skrivas bort helt finns det mycket man själv får bestämma.

– Om du till exempel är sambo och har två barn kan du testamentera 50 procent av allt du äger till din sambo och barnen har rätt att dela på resterande 50 procent. Vill du däremot att din sambo ska ärva dig istället för dina föräldrar saknas det begränsningar, likaså om du önskar premiera någon förening istället för syskon-barn. Genom ett testamente kan man därför många gånger se till att den man önskar ska ärva – faktiskt ärver, säger Frida.

Kontakta avtal24

Har du några frågor eller funderingar kring svenska arvsregler kontakta juristbyrån avtal24 på telefon 0771 24 00 24 eller e-post officersforbundet@avtal24.se

För mer information, besök: www.avtal24.se/officersforbundet.