De nya arvsreglerna

Publicerad: 2017-05-29

Den 17 augusti började EU:s nya arvsförordning att gälla.

Tidigare var arvsreglerna solklara; för en svensk medborgare gällde svensk lag, oavsett vilket land du bodde i. Men i och med den nya arvsförordningen ska istället den avlidnes hemvist (bosättning) avgöra vilket lands lag som ska gälla om inget testamente finns.

Vad som försvårar det hela är att många EU-länder har olika syn på vad som avgör en persons hemvist och även vitt skilda regler gällande arv. I Spanien kan du exempelvis ärva dina föräldrars skulder.

Bra att vara proaktiv

Begreppet hemvist har gett upphov till många svåra bedömningar och därmed komplicerade tvister. Hur man än vrider och vänder på begreppen i framtida tolkningssituationer, är det enklaste för alla att vara proaktiv och steget före genom att redogöra för sin sista vilja i ett testamente.

Genom att skriva ett testamente kan du i många fall se till att de personer du önskar ska ärva också gör det. Det finns vissa begränsningar enligt lag, men mycket kan man faktiskt bestämma själv. Ett testamente gör att du undviker eventuella överraskningar och oklarheter i framtiden.

Skriv ditt testamente kostnadsfritt online

Som medlem i Officersförbundet skriver du ditt testamente kostnadsfritt online på avtal24.se, alternativt till 50 procents rabatt via telefon tillsammans med en jurist.

Besök avtal24.se/officersforbundet för att ta del av dina förmåner och skriva de avtal du behöver.

Vid frågor och funderingar kring svenska arvsregler är du varmt välkommen att ringa till Avtal 24:s jurister på 0771- 24 00 24.