Uttag av kompensationsledighet under 2015

Publicerad: 2015-11-20

Det är många inom Försvarsmakten som har innestående kompensationsledighet från övningsdygn och övertid att ta ut. Den kompensationsbanken vill nu FM radikalt minska då den låser upp ekonomiska medel. Under 2015 ska därför innestående kompledighet planeras ut så långt det är möjligt.

Målet är att all nyintjänad kompensationsledighet ska planeras ut i direkt anslutning till när den intjänats. Vidare ska även tidigare intjänad kompensationsledighet planeras ut under året. Upp till 32 timmar kan dock få sparas in i 2016. Det finns inte någon formell rätt att spara kompensationsledighet på hög utan grunden är att sådan ledighet ska planeras och läggas ut i direkt/nära anslutning till intjänandet – vilket också framgår av arbetstidsavtalet.

Privatliv ska kunna planeras

– Planeringen av när kompensationsledigheten ska tas ut ska ske i dialog mellan den enskilde och dennes närmaste chef. Officersförbundet har ställt krav på att när uttag av kompensationsledighet nu planeras under året så måste våra medlemmar känna sig trygga i att de också kommer kunna vara lediga så som planerat, säger Conny Jansson, ombudsman.

Officersförbundet menar att den enskilde ska kunna planera sitt privatliv utifrån uppgjorda uttagsplaner och hållas skadelös genom ekonomisk ersättning för eventuella resor eller dylikt som måste ställas in om kompensationsledigheten i ett senare skede återtas.

– Det är också orimligt att lägga ut kompensationsledighet för vissa medarbetare om det medför att andra därmed måste arbeta övertid. Alternativa lösningar är då att ta bort verksamhet eller att göra undantag och tillåta någon att få ha fler än 32 timmar med sig in i 2016, säger Conny Jansson.