Lönesättande samtal utvärderas

Publicerad: 2015-11-20

Lönerevision 2014 inom Försvarsmakten innebar en nyordning i och med att lönesättandesamtal infördes. Nu vill Officersförbundet och arbetsgivaren veta vad medarbetarna tycker om lönerevision 2014.

En enkät skickades igår, onsdagen den 21 januari, ut via mejl från arbetsgivaren. Genom att besvara enkäten har du möjlighet att beskriva din upplevelse av årets lönerevision. Enkäten är anonym och resultatet kommer inte att kunna spåras tillbaka till någon enskild person. Parterna kommer sedan gemensamt att gå igenom svaren i syfte att tillsammans förbättra förutsättningarna för nästa års lönerevision.

Frågor

Frågor om enkäten kan skickas till lonerevisionsenkat@mil.se eller till din officersförening.